Уважаеми клиенти,

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД има удоволствието да Ви представи новата си услуга.

Всички клиенти, ползващи карти за разсрочено плащане, могат да проверяват своите зареждания в специален Интернет сайт на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Ще Ви представим накратко работата с новата ни услуга.

След идентифициране в системата, се отваря началната страница на приложението.


aa

От тук имате възможност:

- да изведете справка за продажбите

- да смените паролата си

- да проверите своите съобщения


1. Извеждане на Справка за продажбите

При избор на меню „Справка Продажби” ще се отвори екран:


aa
В отворилия се екран, Вие можете да направите следния избор на критерии за изготвяне на справката:

- За зарежданията на отделен обект, на група от обекти или на всички обекти

- За зарежданията с определена карта, с група от карти или всички карти

- За избран период от време, като началната дата не трябва да бъде по-стара с 3 месеца от текущата датаИзвеждането на данните за справката става с натискане на бутон „Покажи справката”. Тя изглежда по следния начин:


aa
Справката съдържа информация за:

- Номер на карта
- Дата и час на зареждане
- Номер на автомобил
- Номер на бон
- Стока
- Единична цена
- Количество
- Стойност
- Бензиностанция
- Километраж


Допълнително Ви предлагаме да изберете следните опции:

- Междинни сборове по допълнителни признаци – в справката ще има общи сборове за всеки един от допълнителните признаци, ако за Вашата фирма има дефинирани такива.

- Тотали по карти – при избор на тази опция, в справката ще има междинни сборове за всяка карта.

- Изход в Excel/Word – ако се избре тази опция, то справката ще се изведе в Microsoft Excel/Word.

- Печат – при избор на тази опция справката се подготвя за печат в нов екран на Internet Explorer. За реалното й отпечатване е необходимо да се избере функция Print от меню File или бутон Print.


2. Промяна на потребителска парола


aa
С избора на меню „Смяна на парола” имате възможност да смените Вашата парола. Направете го, като въведете настоящата си парола на първия ред, след това на втория и третия ред въведете новата парола. Промяната потвърдете с натискане на бутон „Смени паролата”.

Паролата трябва да бъде минимум 8 символа. Препоръчваме Ви:

- Да избирате знаците произволно - избягвайте думи от речника на английски или какъвто и да е друг език

- Да вмъквате специални знаци - смесвайте цифри и букви, малки и главни3. Преглед на съобщения

В меню „Съобщения” може да видите съобщенията, изпратени Ви от картовия отдел на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Когато имате ново съобщение, на началния екран излиза индикация за получено ново съобщение.


За въпроси по работата на системата можете да звъните на телефонни номера: (02)9174326, (02)9174407..

Екипът на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ви желае успешна работа!


Начало